Billiga priser Friskis

Kort/Priser

Prislista

  Medlemsavgift  Vuxen 200 kr  Barn & Ungdom (upp tom 18 år) 100 kr

Allkort Autogiro 12 mån 6 mån
Vuxen 330 kr/mån 3 600 kr 2 250kr
Student &Ungdom 225 kr/mån 2 475 kr 1 600 kr
Ung 7-12 år 110 kr/mån 1200 kr 640 kr
 Allkort obundet (kan sägas upp efter 1 mån.) Autogiro  1 mån  
 Vuxen   495 kr  440 kr  
 Student&Ungdom   340 kr  300 kr  
Gymkort Autogiro 12 mån
Vuxen 266 kr/mån 2 900 kr
Student &Ungdom 183 kr/mån 2 000 kr
Dagkort Autogiro 12 mån 6 mån
Vuxen  175kr/mån 1 900 kr 1 200 kr
Övriga kort Ordinarie Student&Ungdom
10-kort 750 kr 500 kr
Familjefys 300 kr
Familjejympa 200 kr
Enkelkort 200 kr
FAR-kort 650 kr


Kortförklaring

Medlemsavgiften i Friskis&Svettis Trollhättan betalar du varje kalenderår. Ordinarie avgift från 18 år. Som medlem får du rabatt hos våra samarbetspartners och andra Friskis&Svettis föreningar. Du har även rösträtt på årsmötet och är olycksfallsförsäkrad när du tränar hos oss.
 

Allkort är för dig som vill träna allt. Gruppträning, gym, spinning, indoor walking, yoga och träna ute.

Gymkort, du får träna i multihallen. Du kan träna individuellt och boka dig på alla aktiviteter och pass i multihallen. 

Dagtidskort, träna allt mellan kl.05-15 alla dagar i veckan. Du kan träna pass och i multihallen på dagtid. Under juni, juli och augusti får man även träna på kvällstid. 

Träna ute gäller pass som är utomhus.

10-kort är ett klippkort som du kan träna allt i vårt utbud 10 gånger. Kortet gäller ett år från det att du aktiverar det.

Familjefys, ett kort för för unga mellan åldern 7-12 år, gäller enbart för familjefyspass.

Familjejympa gäller på familjejympa från fyllda 2 år till 6 år.

Enkelkort gäller Enkeljympan och Multihallen på specifik dag.

FAR-kort, ​för dig som har fysisk aktivitet på recept.

Våra tankar kring vår prissättning

Då Friskis&Svettis Trollhättan är en ideell förening anpassar vi våra kortpriser för att få verksamheten att gå runt. Vi har alltså inget vinstsyfte, utan allt överskott investeras i föreningen i utbildning av ledare och inköp av utrustning. Ju fler vi blir desto lägre priser kan vi hålla.

Studentrabatt

Alla studerande på högskola/universitet betalar ungdomspriser på våra träningskort. Ej på medlemsavgiften. Glöm inte att ta med giltigt mecenat- eller CSN kort.

Överlåtelse av  träningskort
Du kan överlåta ditt träningskort till en annan person. Detta kan bara göras av dag personalen på dagtid
Om en medlem ska överlåta sitt kort kostar det 100 kr. Om personen som ska överta kortet inte är medlem måste denna även betala medlemsavgift. 

Autogiro
Med autogiro har du möjlighet att dela upp kostnaden för ditt träningskort per månad. Du behöver inte tänka på att förnya ditt kort eftersom det sker automatiskt tills du säger upp avtalet.

Vi har två olika alternativ när du tecknar autogiro:

 • Du tecknar dig för 12 månader (bindningstid). Sedan löper avtalet på tills du säger upp det. Observera att makulering av autogirot via din bank ej gäller som uppsägning.
 • ​Du kan även teckna dig för obunden autogiro vilket innebär att det kan sägas upp efter 1 månad. alltså ingen bindningstid.

Villkor för att få teckna autogiro:

 • 1 månad uppsägningstid
 • Aktuellt belopp dras den 27:e varje månad från det konto du uppgett.
 • De första 12 månderna är du skyddad mot eventuella prishöjningar.
 • Du måste ha fyllt 18 år och ha svenskt personnummer för att kunna teckna autogiro. Om du är under 18 år måste målsman teckna autogiro åt dig.
 • Ska någon annan stå för autogirot måste denne vara med vid tecknandet.
 • Då det tar en tid innan autogirot startar behöver du vid tecknandet betala för det som är kvar i den kvarvarande månaden. Kommer du efter den 16:e får du även betala för månaden efter då banken ej hinner med den dragningen. 
 • Medlemsavgiften på 200 kr/vuxen eller 100 kr/ungdom betalas separat och gäller per kalenderår. Den tillkommer på samtliga träningskort, även när du betalar via autogiro.


Frysning av kort
Frysning sker från den dagen du kontaktar receptionen, frysning kan inte ske i efterhand. Vi tillämpar frysning av årskorten och 6 månaders korten vid:

 • Sjukdom, vid ett tillfälle och max 90 dagar under kortets giltighetstid (intyg krävs).
 • Vid graviditet, max 1 mån innan beräknad födsel och max 6 mån efter barnets födelse.
 • Vid frysning av autogiro: Betalar du ditt träningskort via autogiro tillämpas frysning i högst 90 dagar/år = 3 månader/år om skäl enligt ovan föreligger. Du erhåller vid frysning betalningsfria månader. Frysning kan endast ske med hela månader ( minigräns 30 dagar) samt enbart framåt i tiden. 

Vid frågor av frysning av kort kontakta Helén Sorting.
helen.sorting@trollhattan.friskissvettis.se