Styrelsen

Peter Winbo-Nord

Ordförande

Personalansvarig

Gabriella Scherdin

Vice ordförande

 

Joakim Berglund

Sekreterare


Emil Bodestål

Vice sekreterare

Rachid Nord

Kassör

Anne Wennberg

Ledamot

 

Katarina Palm

Ledamot

 

Maria Sandersson

Suppleant

 

 

Styrelsens huvuduppgift är att:

• Utforma långsiktiga mål.
• Besluta om ramar för verksamheten
• Utforma den verkställande organisationen, delegera ansvar och budgetramar.
• Följa upp att fattade beslut verkställs.