Styrelsen

Peter Winbo Nordh 

Ordförande

Personalansvarig

Maria Sandersson

Vice ordförande

 

Emil Bodestål 

Vice sekreterare

Nils-Erik Eriksson

Ledamot

Helena Gustafsson 

Joakim Berglund

Sekreterare

 

Lotta Nordh 

Ledamot

 

Frank Smit

Kassör

 

 

Styrelsens huvuduppgift är att:

• Utforma långsiktiga mål.
• Besluta om ramar för verksamheten
• Utforma den verkställande organisationen, delegera ansvar och budgetramar.
• Följa upp att fattade beslut verkställs.